mail adresse til tandlæge i Østbirk

100 % tilskud til tandbehandling for visse patienter


Den 1. januar 2013, kan patienter med lav indkomst – herunder kontanthjælpsmodtagere - søge tilskud til tandbehandling.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kunne søge tilskud til tandbehandling:

 

- Patienterne skal modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og

 

- Ydelsen de modtager skal svare til kontanthjælpsniveauet.

 

Hvilket tilskud kan der søges om?

 

For patienter i alderen 18-24 år er der en årlig egenbetaling på kr. 600,-. For behandling udover

kr. 600, kan der ydes et tilskud på 100 % af patientens egen udgift.

 

For patienter over 25 år, er der en årlig egenbetaling på kr. 800,-. For behandling udover kr. 800,

kan der ydes et tilskud på 65 % af patientens egen udgift.

 

For patienter i alderen 25-29-årige, der får uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg er der en årlig egenbetaling på kr. 600,-.

For behandling udover kr. 600, kan der ydes et tilskud på 100 % af patientens egen udgift.

 

Hvornår skal der søges om tilskud?

 

For at opnå ret til tilskud til tandbehandling, skal ansøgningen sendes til kommunen inden

behandlingen udføres, såfremt den samlet behandlingsplan overstiger kr. 10.000,-,

eller patienten skal søge om dækning til egenbetalingen.

 

Behandlinger over kr. 10.000

 

Overstiger behandlingen kr. 10.000,-, skal behandlingen forhåndsgodkendes af kommunen ud fra,

om behandlingen vurderes at være nødvendig og helbredsmæssigt begrundet.

Kommunen har således ret til at skønne, om behandlingen kan udsættes.

 

Kilde: Tandlægeforeningen

Åbningstider:
Mandag: 8.00 - 17.00
Tirsdag: 8.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 18.00
Torsdag: 8.00 - 18.00
Fredag: 8.00 - 15.00

 

Nyhed:

Fra 1. juli 2017 afholder

Tandlæge Katrine Spange Mortensen barselsorlov